Source code for orion.benchmark.task.eggholder

#!/usr/bin/env python
"""
Task for EggHolder Function
=============================
"""
import numpy

from orion.benchmark.task.base import BenchmarkTask


[docs]class EggHolder(BenchmarkTask): """`EggHolder function <http://infinity77.net/global_optimization/test_functions_nd_E.html#go_benchmark.EggHolder>`_ as benchmark task""" def __init__(self, max_trials=20, dim=2): self.dim = dim super().__init__(max_trials=max_trials, dim=dim)
[docs] def call(self, x): """Evaluate a n-D eggholder function.""" x = numpy.asarray(x) a = numpy.square(numpy.absolute(x[:-1] - x[1:] - 47)) b = numpy.square(numpy.absolute(0.5 * x[:-1] + x[1:] + 47)) summands = -x[:-1] * numpy.sin(a) - (x[1:] + 47) * numpy.sin(b) y = numpy.sum(summands) return [dict(name="eggholder", type="objective", value=y)]
[docs] def get_search_space(self): """Return the search space for the task objective function""" rspace = {"x": f"uniform(-512, 512, shape={self.dim})"} return rspace